Convocatòria de Sessió Plenària extraordinària pel proper dia 26 d'abril de 2022

22-Abril-2022

Ple extraordinari pel dia 26 d'abril a les 20:00 hores en 1a convocatòria o a les 20:15 hores en segona.

Ordre del dia següent:

     1. Renúncia regidor Jaime Catalá Rosselló.
     2. Liquidació pressupost 2021.