Convocatòria sessió plenària ordinària dia 8 de setembre

04-Septiembre-2020

Convocatòria sessió plenària ordinària dia 8 de setembre de 2020 a les 20.00h en 1ª convocatòria o a les 20.15h en segona.

L'ordre del dia és el següent:

     1. Aprovació Acta sessió anterior
     2. Aprovació definitiva Compte General 2019
     3. Decrets batlia
     4. Suspensió festes i fires any 2020