El logotip

Logo

El logotip definitiu a propòsit de la celebració, aquest 2020, dels 400 anys de la fundació de Vilafranca és a partir d'una proposta presentada, amb el pseudònim de "a mitges", per Margalida Mascaró, i escollida d'entre les sis propostes lliurades dins el termini previst, que acabà el passat dia 6 de gener.

El logotip definitiu és resultant d'aquest proposta inicial i de les aportacions posteriors - talment com s'establia en les bases del mateix concurs - realitzades des de la pròpia comissió organitzadora del concurs per fer-lo adaptable a suports diferents - en color i blanc i negre, i, amb la voluntat d'ajustar-se, encara més, a la idea central del lema 400 anys veient sortir el sol - i en conjugació amb el context històrico-social i geogràfic del poble.

El logotip es farà a servir en la difusió d’informació a través de diversos suports i documents (web, programes de festes i activitats, xarxes socials, cartells d’anuncis oficials de l’Ajuntament i d’altres entitats adherides a la celebració de l’Any 2020, etc.), a fer servir durant el transcurs d'aquest any.

Aquesta imatge inclou, per una banda, una icona identificativa del poble - el Cor de Jesús de l'Església Parroquial- que el fa distingible a primera vista, i associada amb exclusivitat a Vilafranca. Hi apareixen, i per deslligar-ho únicament i exclusiva de la imatge de  l'església, les teules de teulades de cases - el que dona a entendre, efectivament, la construcció d'un poble i on l'element, destacable, per simbolitzar-ho, se centra, en especial, en la teula, com element lligat a una tradició econòmica del poble i al context geogràfic - la terra d'argila ( color ocre) i a la base - en el dibuix i en un sentit metafòric - una imatge de blat ( color groc)- aliment essencial per a la gent l'època i que, en el temps de la fundació de Vilafranca, el 1620, ocupava gran part de les terres de conreu de, aleshores, les possessions de Sant Martí. I amb la presència d'una imatge representativa d'una sortida de sol, i que tot plegat serveix per incloure-hi, el lema 400 anys veient sortir el sol. En aquest sentit, també els colors, el groc - del blat i del sol - , representa la part de NATURA - i l'ocre - de les teules i l'església - , l'ARTIFICI - la construcció de teules, de l'església, del poble, en definitiva. Una natura nua des d'on, de la mà dels homes i dones, es crea un poble; uns colors i una disposició que també ajuden a reforçar la idea d'alguns trets de la matriu fundacional de Vilafranca : el sol - simbolitza el pas del temps i el treball de sol a sol ( l'origen pagès, l'esperit humil i la voluntat persistent i obstinada dels vilafranquers i vilafranqueres) ; el blat - la part rural, la terra ( i aliment per fer créixer un poble, el context geogràfic del Pla de Mallorca) ; i la teula - l'habitatge, l'aixopluc de la gent, el poble, l'artifici que transforma la natura i un símbol lligat emblemàticament al poble).