SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

10-Diciembre-2019

Dimarts 10 de desembre a les 20 h en primera convocatòria i a les 20:15 h en segona convocatòria.

Ordre del dia:
1-Aprovació de l'acta anterior.
2-Decrets de batlia.
3-Suplement de crèdit.
4-Proposta de la Regidoria de Cultura de decretar oficialment l'any 2020, any de celebració de 400 anys de la fundació de Vilafranca, amb el lema "400 anys veient sortir el sol".
5-Precs i preguntes.