Convocatòria de sessió plenària ordinària 12-03-19

08-Marzo-2019

Convocatòria de Sessió Plenària ordinària pel proper dia 12 de març de 2019 a les 19.30h.

Ordre del dia:

1)Aprovació Acta Sessió anterior.
2)Decrets de batlia.
3)Liquidació pressupost 2018.
4)Pla econòmic financer Mancomunitat del Pla, deute recollida i tractament de residus.
5)Precs i preguntes.