Convocatòria de sessió plenària ordinària

09-Noviembre-2018

Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària pel proper dia 13 de novembre de 2018 amb l'ordre següent:

  1. Aprovació Acta Sessió anterior.

  2. Decrets de batlia

  3. Creació de la Comissió d´anàlisi i avaluació de les actuacions sobre la drogodependència en Vilafranca de Bonany.

  4. Moció per fomentar la implantació de camins escolars segurs (presentada pel grup municipal Més per Vilafranca).

  5. Moció per la tornada de l´ajuntament de Vilafranca al Pacte de Batles de la Unió Europea pel clima i l´energia (presentada pel grup municipal Més per Vilafranca).

  6. Moció a favor de no fumigar les voreres dels camins i les carreteres amb productes que contenen glifosat (presentada pel grup municipal IxVI-Esquerra Republicana).

  7. Moció a favor d´aturar la construcció de l´autopista de Campos-Llucmajor (presentada pel grup municipal IxVI-Esquerra Republicana).

  8. Moció a favor de la concessió d´un ajud econòmic als pobles afectats per les torrentades del 9 d´octubre de 2018 (presentada pel grup municipal IxVI-Esquerra Republicana).

  9. Precs i preguntes.