Convocatòria sessió plenària 22/01/2019

18-Enero-2019

Convocatòria de Sessió Plenària ordinària pel proper dia 22 de gener de 2019.

Ordre del dia següent: 
      1) Aprovació Acta Sessió anterior. 
      2) Pressupost 2019. 
      3) Decrets de batlia. 
      4) Precs i preguntes.