Nou sistema per rebre els avisos de pagament de l'ATIB

18-Junio-2018

L'Agència Tributària de les Illes Balears treu el nou sistema per rebre els avisos de pagament dels tributs locals, el CARTER VIRTUAL D'AVISOS.

Totes aquelles persones que no tenguin domiciliat els tributs locals hauràn d'accedir a la pàgina web entre l'1 d'octubre i el 3 de desembre (en el periode voluntari per els tributs de Vilafranca) i identificar-se amb el codi contribuent per obtenir l'avis de pagament.

Per més informació sobre el Carter Virtual d'Avisos podeu venir a l'Ajuntament els dies 21 i 22 de juny de 8:15h a 14:00h on hi haurà els encarregats de l'Agència Tributària de les Illes Balears que us informaran sobre el Carter Virtual d'Avisos i tendreu opció per domiciliar els rebuts d'aquest any si encara no ho heu fet.

A part d'això, per totes aquelles persones que no tenguin internet a ca seva, o que tenguin problemes per utilitzar el carter d'avisos de l'ATIB, durant el periode voluntari de pagament (de l'1 d'octubre al 3 de desembre) podran dirigirse a l'Ajuntament i vos facilitarem l'avis de pagament.