Difusió del centre cultural i de les activitats

Suport escrit:

Cartells d’activitats , cartells d’horaris, avisos, ...

Plafó d’anuncis del CASAL DE CULTURA.

Distribució a locals diversos (bars, centres d’interès,…)

 

Suport digital .

Pàgina web de l’AJUNTAMENT . Secció pròpia. Difusió d’informació de les activitats.

www.ajvilafrancadebonany.net / Casal de Cultura s’Escorxador

 

Mitjans de comunicació.

Programació de festes de La Beata, de la Setmana Cultural de Santa Bàrbara i de les Festes del Meló. (activitats puntuals) que hi s’hi realitzin.

Cursos, seminaris o formació contínua : propaganda en mans de les entitats promotores amb suport puntual del Centre com a plataforma difusora (reunions informatives, xerrades,... a càrrec de les entitats promotores)