Normes de convivència, salut i higiene

Normes de convivència.

a) Pautes per a les famílies

 • El personal de l'escoleta ha d'estar informat de les persones que poden recollir l'infant. En cas de que no hagin de fer-ho les persones habituals s'ha d'avisar prèviament.
 • És important que acompanyeu el vostre fill/a a l'aula corresponent, assegurant-vos que l'educadora s'ha adonat de l'arribada de l'infant.
 • Els infants no poden dur joguines de casa seva per evitar conflictes amb els altres.
 • Cal evitar que els infants duguin objectes de petit tamany (arracades, pinces,...) perquè representen un perill d'ingestió, a més de no poder fer-nos responsables en cas de pèrdua.
 • És important que la roba que duguin a l'escoleta sigui pràctica i senzilla, per tal que es puguin moure amb la màxima autonomia i llibertat. Evitau posar-los granotes.
 • El coixí, el baverall i la bata els tornarem periòdicament perquè els pugueu rentar. Els tassons les rentam a l'escoleta
 • Procurau tornar a l'escoleta puntualment les autoritzacions i altres coses que us demanem (fotos, objectes diversos, ...)
 • Les faltes d'assistència de més d'una setmana s'han de justificar

b) Pautes pels infants

 • Els companys i mestres ens hem de respectar. També hem de respectar les produccions dels companys.
 • Dins l'aula caminam tranquils i parlam fluix. En el pati podem córrer i parlar fort.
 • Les coses es deixen i comparteixen, i quan nosaltres les volem les demanam.
 • Intentam resoldre els conflictes parlant amb la mestra i els companys afectats. Quan estam molt nerviosos o enfadats seiem una estoneta per tranquil·litzar-nos.
   

Normes de salut i higiene

A l'escoleta els nins i nines han de venir nets i amb el paquet canviat.

Quant l'infant està malalt, es perjudicial per ells i pels seus companys anar a l'escoleta, per aquest motiu, amb caràcter general,convé que els infants deixin d'assistir a l'escoleta o que siguin recollits pels seus familiars quan presentin alguns d'aquests símptomes:

 • Febre (temperatura superior a 38 oC axil·lar).
 • Letargia o somnolència, irritabilitat o plors persistents, quan són símptomes persistents i en cas de no conèixer-ne la causa emocional.
 • Dificultats respiratòries.
 • Diarrea irreprimible líquida o deposicions amb sang o moc.
 • Vòmits intensos o que no responen al tractament.
 • Lesions bucals o nafres disseminades a la boca associades a la incapacitat de l'infant de controlar la salivació (excepte si el/la pediatre/a determina que la malaltia no és infecciosa).
 • Erupcions a la pell, amb febre, fins que el/la pediatre/a determini si la causa és o no infecciosa.
 • Conjuntivitis purulenta (lleganyes amb pus groc), fins a la curació.
 • En cas de dubte els infants podran assistir a l'escoleta sempre i quan el/la pediatre/a ho certifiqui.
 • Sempre que sigui possible, l'administració de medicaments no ha de coincidir amb l'horari escolar.
 • Excepcionalment donarem medicaments si dueu recepta mèdica que indiqui: el nom del producte, la dosis, el nombre de dies que l'haurà de prendre.Quan els infants van a l'escoleta es troben exposats a les malalties més comuns. El caire positiu d'això és que contribueix a l'enfortiment del seu sistema immunològic.