El període d'adaptació

Començar a anar a l'escoleta és un fet molt important tant per el nin/a com per als pares i mares. Per tal de fer una bona adaptació de la forma més adequada possible us proposam:

a) Abans de començar

 • Vos convidam que visiteu l'escoleta amb l'infant.
 • Us farem una entrevista per recollir informació sobre el vostre fill/a i donar-vos tota la informació que demaneu.
 • Vos aconsellam que parleu de l'escoleta al vostre fill/a.
 • És un bon recurs preparar un petit àlbum o bloc de fotografies familiars amb un escrit amb els noms, parentesc, lloc, situació, etc.
 • És convenient que dins de l'àmbit familiar acomodeu, a poc a poc, els horaris de l'infant als horaris que farà a l'escoleta.

b) Forma de començar

 • El nin/a començarà amb un horari reduït que s'anirà augmentant progressivament, en funció de com s'adapti a l'escoleta.
 • Tot d'una que pugui, el nin/a ha d'entrar dins l'escoleta caminant i si duu motxilla és ell qui ha de dur-la.

c) Una vegada començat

Durant el període d'adaptació podreu estar amb l'infant tenint en compte que:

 • L'acompanyant no anirà mai cap al nin/a, es mantindrà segut en el lloc que se li assigni.
 • Si el nin/a va cap a l'acompanyant, aquest no el retindrà.
 • L'acompanyant mantindrà una actitud de respecte amb l'educadora perquè el nin/a percebi un ambient de confiança mútua família-escoleta.
 • L'acomiadament de l'acompanyant serà tranquil.