Serveis i materials de l'Escoleta

 • Sala de 0 a 1 anys
 • Sala de 1 a 2 anys
 • Sala de 2 a 3 anys
 • Servei de menjador escolar amb menús diaris
 • Assessorament psicopedagògic de l'Equip d'Atenció Primerenca del sector Manacor-Campos
 • Espai familiar: taller de formació ́per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys (tant si estan
 • escolaritzats com si no hi estan)
 • Taller de massatges per a infants de 0 a 9 mesos

Material que els infants han de dur a l'Escoleta:

 • Un paquet gros de tovalloles humides amb capsa
 • Una bossa de paquets (els qui en duen)
 • Una muda de roba sencera dins una bossa de tela
 • Una tovallola per el canviador, i una altra per dormir amb una ansa per a penjar-la
 • Un tassó o biberó de plàstic
 • Una bata (amb elàstic a les mans i al coll i una cinta per poder-la penjar)
 • Dos baveralls (un per berenar i un per dinar)
 • Un coixí amb una cinta per penjar-lo
 • Fotocòpia de la targeta sanitària i de les vacunacions
 • Una foto de carnet recent i 8 fotocòpies
 • Un àlbum de fotografies personal
 • Un conte, adient a la seva edat
 • Un xumet
 • Un tassó (només als alumnes de les sales 2-3)
 • Llibreta per facilitar la comunicació educadora-família (Es farà ús quan hi hagi un fet comunicatiu)

Tot s'ha de marcar amb el nom de l'infant