Asociaciones, empresas, equipamientos e instalaciones

Ajuntament de Vilafranca

Ajuntament de Vilafranca

Adreça: Plaça Major, 1

Telèfon: 971832107

Alls i melons

Venda de productes alimentaris autòctons de Mallorca amb producció pròpia.

Ctra. Palma, 103
971 56 02 31
616511846
Aluminis Jaume Nicolau

Corext. Cortizo.
Alumini, fusta, pvc i acristallaments

Vent, 8 o Sant Josep, 93
971 832060
678075577
Aluminis Vilafranca

Cortizo.
Alumini, ferreria fusta, i acristallaments.
Mampares bany, toldos.
Pèrgoles i mosquiteres.

Pare Rafel Ginard i Bauçà, 8. Sant Joan
971 858546
654568067
Assesoria Llorenç Garí
Palma, 48, 1er
971 83 21 16
656 335 011
lga@apttcb.es