Organigrama polític

Equip de Govern Vilafranca 2019-2023

Equip de govern:

Montserrat Rosselló Nicolau (Batlia) - PARTIT PER AL POBLE

       Administració General
       Seguretat Ciutadana
       Resta de competències
      

Francisca Bauzá Garí (1ra Tinent de Batle)  - PARTIT PER AL POBLE

       Cultura
        Serveis Socials

Jaume Català Rosselló (2n Tinent de Batle)  - PARTIT PER AL POBLE

       Festes
       Obres

Marta Oliver Amengual (Regidor) - PARTIT PER AL POBLE

       Educació
       Joventut

Ramiro Amurrio Fernandez (Regidor) - PARTIT PER AL POBLE

       Sanitat
       Turisme

Gregorio Bauzá Sastre (Regidor) - PARTIT PER AL POBLE

       Medi Ambient
       Esports

 

Regidors:

1. Joan Nicolau Mateu - ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
2. Aina Sastre Bauzà - ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
3. Pau Palou Bauzà - ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
4. Apol.Lònia Rosselló Barceló - ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB
5. Serehïm Salord Comes - ARA Candidatura Unitària de Vilafranca-APIB