Contractes

Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Nova xarxa i modificació de la ja existent de recollida d'aigües pluvials 416/2021
Manteniment i explotació del poliesportiu municipal Es Molí Nou Exp. 353/2020 Manteniment i explotació del poliesportiu municipal Es Molí Nou
Reforma Parc Josep Maria Llompart Exp. 01/2020 Reforma Parc Josep Maria Llompart
Ampliació EEI Cucarells 3/2019
Asfaltat de diversos vials i camins rurals del terme municipal de Vilafranca de Bonany 2/2019
Compra vehicle tot terreny de policia local 2/2018
Adequació d'espai lliure per a plaça 1/2018
Reparació de la piscina municipal per subsanar pèrdues d'aigua
Millora de l'eficiència energètica de l'instal·lació d'enllumenat del Camp de Fútbol Municipal
Millora de l'eficiència energètica de l'instal·lació d'enllumenat del Cementiri Municipal