Vilafranca. ANY 2020. 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL

Banner imatge Vilafranca 2020
 
Vilafranca. Any 1620. Fundada a partir de l'establiment del predi de Son Pere Jaume, de la possessió de Sant Martí d'Alenzell, arran del  permís d'una Reia Provisió concedit el 4 de juliol a resposta de la sol-licitud realitzada pel Sr. Pau Sureda i Campfullós, propietari  de la possessió de Sant Martí d'Alenzell, amb la voluntat de què els treballadors i treballadores de les seves terres poguessin establir les seves cases per viure-hi. 
 
Any 2020. 400 anys després, Vilafranca recull l'esperit d'aquelles persones que sembraren vida a aquestes terres i presumeix de ser un poble que ha sabut sobreposar-se a les ventades - quasi mai poc favorables - de la Història. Del brull d'una petita vila, regada i cuidada amb la voluntat persistent d'aquella gent, aquells i aquelles que vivim a la Vilafranca del  present tenim el deure i la voluntat de donar testimoni al món de què, entre tots i totes, el nostre poble fa 400 anys que veu sortir el sol. I que puguin ser molts més.
 
DECLARAT, PER UNANIMITAT, L’ANY 2020, any de celebració dels 400 anys de la fundació de VILAFRANCA, sota el lema 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL
 
APROVADA PER UNANIMITAT, EN SESSIÓ PLENÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, EN DATA DE 10 DE DESEMBRE DE 2019

La proposta de la Regidoria de Cultura de DECLARACIÓ OFICIAL de l’any 2020 ,  sota el lema VILAFRANCA, 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL, en relació als 400 anys de fundació de Vilafranca, atenint-se a la documentació existent, amb la intenció  d’organitzar, dins 2020, un seguit d’activitats que vagin encaminades a posar en valor la història de Vilafranca, el seu perfil humà i social lligat al recorregut històric que ha conformat la fesomia del nostre municipi i el caràcter de la seva gent, amb voluntat de construir i reforçar una identitat integradora, oberta, receptiva a les noves realitats però sempre partint d’allò que , com a comunitat, ens dóna personalitat.

A partir d’aquí, i durant el mes de setembre i desembre 2019 es varen realitzar  dues sessions de forum VILAFRANCA 2020, en què entitats, Ajuntament i gent en particular ha trobat un espai per fer-hi propostes per realitzar durant el 2020 amb motiu d’aquesta efemèride.

També s’estableix, i a proposta deL FÒRUM 2020, el concurs d’un LOGOTIP identificatiu per aquest 2020  i que servirà per accions de difusió i identificació de les activitats que s’hi realitzaran.