SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

09-Gener-2020
Dilluns 13 de gener a les 20:00 h en primera convocatòria i a les 20:15 h en segona convocatòria.

Ordre del dia:
1- Aprovació del model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany per dur a terme actuacions d´inversió (obres, adquisició de vehicles i d´immobles) i per sufragar honoraris de redacció de projectes i dirección d´obres. (BOIB nº 50 de 18/04/2019)