Preguntes freqüents sobre RD 463/2020 pel que es declara l'estat d'alarma (Segona part)

20-Març-2020

A continuació us deixam un article del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme sobre les preguntes freqüents en relació a l'estat d'alarma.

Recordau que només es pot sortir de casa per: anar a comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència als centres sanitaris, desplaçament al lloc de feina, retorn al lloc de residència habitual, assistència i cura de persones majors, menors o dependents, per causa de força major o situació de necessitat, qualsevol altra activitat de la mateixa naturalesa que s'haurà de fer de manera individual, excepte si s'ha d'acompanyar a persones amb discapacitat o per alguna causa justificada.

Entre tots en sortirem!

#jomequetacasa