PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS 2019 Ajuntament de Vilafranca de Bonany

24-Octubre-2019

De l'1 d'octubre al 2 de desembre de 2019.

Imposts sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques ( IAE), sobre vehicles de tracció mecànica i taxes municipals relatives a la recollida de fems i residus sòlids urbans i guals permanents.

AVÍS : NO ES REMETEN AVISOS DE PAGAMENT DE TRIBUTS EN PAPER.

Per consultar, imprimir i/o pagar els rebuts heu d'accedir al CARTEL VIRTUAL amb el vostre DNI / NIF i codi de contribuent al web www.atib.es

També els podeu obtenir a qualsevol oficina de recaptació de l'ATIB.

Per evitar cues innecessàries, SOL-LICITEU CITA PRÈVIA ( PER INTERNET A www.atib.es > cita prèvia , o telefonant al 971 678 404. 

Els dies 30 i 31 d'octubre, l'atenció es farà a l'Ajuntament ( podeu sol-licitar cita prèvia al propi Ajuntament).

En cas de domiciliació, els rebuts es carregaran en el compte bancari a partir del dia 14 de novembre.