Licitació escola d'estiu 2016

15-Març-2016

Licitació per la contractació mitjançant procediment obert, de l'escola d'estiu o activitats esportives a Vilafranca de Bonany durant els mesos de juliol i agost de 2016.

Totes aquelles empreses que estiguin interessades en participar a la licitacio poden consultar el Plec de prescripcions técniques i administratives per a la contractació al Perfil de contractant o clicant aqui