Convocatòria sessió plenària ordinària dia 30 de juny

26-Juny-2020

Convocatòria de Ple ordinari pel dia 30 de juny de 2020 a les 20.00 h em 1ª convocatòria o a les 20.15 h en 2ª convocatòria.

L'ordre del dia és el següent:

       1. Aprovació Acta sessió anterior
       2. Pla econòmic financer 2020
       3. Adjudicació obra Reforma Parc Josep Maria Llompart, Pla obres i serveis 2019-2020
       4. Festes locals 2021
       5. Decrets de batlia
       6. Moció festes La Beata 2020 (ARA-APIB)
       7. Precs i preguntes