Convocatòria sessió plenària ordinària 14 de juny

10-Juny-2022

Convocatòria Ple ordinari pel dia 14 de juny a les 20:00 hores en 1ª convocatòria o a les 20:15 hores en segona.
 

L'ordre del dia és següent:


1) Toma de pressa nou regidor PxP.
2) Aprovació Acta sessió anterior
3) Decrets de batlia.
4) Plantilla personal pressupost 2022.
5) Relació de llocs de feina Ajuntament.
6) Nomenament Jutge de Pau titular i suplent.
7) Adhesió Central de Contractació FELIB
8) Catàleg de Patrimoni.
9) Precs i preguntes.