Convocatòria Sessió plenària extraordinaria dia 29/09/2020

24-Setembre-2020

Convocatòria de Sessió Plenària extraordinari pel dia 29 de setembre a les 20:00 hores en 1a
convocatòria o a les 20:15 hores en segona.

L'ordre del dia següent:

1. Renovació conveni de col·laboració per a la millora del sistema de sanejament i
depuració associat a l ́EDAR de Vilafranca.