Convocatòria plaça de policia local

05-Desembre-2018

** Actualització 22/01/2019 Aprovació llista definitiva d'1 plaça d'agent de policia local de Vilafranca de Bonany, mitjançant procediment extraordinari del Decret Llei 1/2017, de 13 de gener de 2017.

 

** Actualització 15/01/2019 Valoració fase del concurs procés sel·lectiu plaça agent de policia local

**Actualització 17/12/18 Acta tribunal sobre el resultat de les proves proves selectives de la convocatòria d'una plaça de policia local.

D'acord amb la base sèptima de la convocatòria d'una plaça de policia local, publicada al BOIB nº 113 de 13 de setembre de 2018, s'anuncia el lloc i hora de la realització de les proves sel·lectives al document adjunt.
 

***Continuació notícia : http://ajvilafrancadebonany.net/ca/noticies/convocatoria-placa-de-policia-local#