Convocatòria de sessió plenària ordinària 11/09/19

10-Setembre-2019

Ple ordinari pel dia 11 de setembre de 2019 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria o a les 20:15 hores en segona.

L'ordre del dia és el següent:

       1) Aprovació Acta Sessió anterior.
       2) Decrets de batlia.
       3) Precs i preguntes.