CONVOCATÒRIA PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORS/ORES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

27-Agost-2015

Informació actualitzada: 05/10/2015

Resolució per la presentació d'al·legacions sobre la borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música

Resolució de puntuació de la borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música 


Informació actualitzada: 22/09/2015

Aprovació definitiva d’admesos i exclosos del procediment selectiu per crear una borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música, mitjançant el sistema de concurs per a la provisió, amb caràcter temporal, de vacants o substitucions que puguin sorgir.  

Relació provisional de persones que han resultat seleccionades en el procediment selectiu per crear una borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música, mitjançant el sistema de concurs per a la provisió, amb caràcter temporal, de vacants o substitucions que puguin sorgir.  


Informació actualitzada: 08/09/2015

Aprovació provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu per crear una borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música, mitjançant el sistema de concurs per a la provisió, amb caràcter temporal, de vacants o substitucions que puguin sorgir.  


CONVOCATÒRIA PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORS/ORES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA publicada al BOIB el dia 27 d'agost de 2015.

El plaç de la convocatòria acaba el dia 7 de setembre.