Convocatòria per crear una borsa de treball de personal docent a l'Escoleta Municipal Infantil "Cucarells"

20-Octubre-2015

 

Actualitzat dia 04/04/2016

Requeriment de documentació del concurs per constituir una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l'escoleta municipal infanitl "Cucarells"

Es requereix que en un termini de 10 dies naturals les persones aspirants seleccionades al concurs que hagin de presentar la documentació justificativa de compromís de complir el requisit de captació lingüística de conformitat a l'article 3 de l'Ordre de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats per tal de que els tècnics superiors en educació infantil o amb titulacions equivalents acadèmicament o professionalment que fan feina al primer cicle d'educació (0-3 anys) tenen fins al 31 d'agost de 2016 per obtenir el Certificat de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)

Veure document adjunt: Requeriment Folc Escoleta


Actualitzat dia 02/12/2015


Acta de la sessió del Tribunal qualificador del concurs per constituir una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’escoleta municipal infantil “Cucarells” mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter temporal i contractació laboral.
 


Actualitzat dia 27/11/2015

Acta de la sessió del Tribunal qualificador del concurs per constituir una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’escoleta municipal infantil “Cucarells” mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter temporal i contractació laboral. 


Actualitzat dia 23/11/2015

Relació provisional de persones que han resultat seleccionades en el procediment selectiu per crear una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’escoleta municipal infantil “Cucarells” mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter temporal i contractació laboral.  

 


Actualitzat dia 20/11/2015

Llista definitiva d'admesos i exclosos del procediment selectiu per crear una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l'escoleta municipal infantil "Cucarells" 


Actualitzat dia 16/11/2015

Nomenament del Tribunal qualificador del concurs per crear una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’escoleta municipal infantil “Cucarells” mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter temporal i contractació laboral.  

Aprovació provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu per crear una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’escoleta municipal infantil “Cucarells” mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter temporal i contractació laboral.  


Actualitzat dia 13/11/2015

MODIFICACIÓ BASES CONVOCATÒRIA BORSI DE FEINA DE PERSONAL DOCENT DE L’ESCOLETA MUNICIPAL “CUCARELLS”


Convocatòria per crear una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l'escoleta municipal infantil "Cucarells", mitjançant el sistema de concurs amb caràcter temporal i contractació laboral.

Publicat al BOIB el dissabte 17 d'octubre de 2015

Podeu consultar les bases en català a l'arxiu adjunt, així com la sol·licitud a emplenar per participar en la borsa.