CAMPANYA DE MATANCES I TRIQUINOSI

07-Novembre-2019

Des de l’1 de novembre de 2019 fins el 29 de febrer de 2020

SERVEI GRATUÏT.

RECOLLIDA DE BOSSES, PRECINTES I FULLETS INFORMATIUS 

PER A LES MOSTRES A L’AJUNTAMENT en horari següent:
De dilluns a divendres, de 8 a 15:00 h
Dimarts, de manera ininterrompuda, de 8 a 18 h.

Veterinari col·laborador.
Antonio de Padua Sánchez Llabrés i número de col·legiat 711
Tel. 629 134 197