AVÍS. MODIFICACIONS D'HORARIS I DISPOSICIÓ DE RESTRICCIONS DE LÍNEES DE TRANSPORT PÚBLIC ( BUS) , QUE IMPLICA AFECTACIÓ TAMBÉ A LES LINEES QUE TENEN PARADA A VILAFRANCA.

20-Març-2020

AVÍS. MODIFICACIONS D'HORARIS I DISPOSICIÓ DE RESTRICCIONS DE LÍNEES DE TRANSPORT PÚBLIC ( BUS) , QUE IMPLICA AFECTACIÓ TAMBÉ A LES LINEES QUE TENEN PARADA A VILAFRANCA.

Pel que fa a Vilafranca, es veuen afectades les línees de bus 411,412, 421 i 454. 
 
Podeu consultar-ne TOTA LA INFORMACIÓ en relació a la modificació d'horaris i altres informacions pertinents en el web del CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA
 

RECORDAR que NOMÉS ES PORT FER ÚS DEL TRANSPORTS PÚBLIC, talment com el privat,  en els casos prevists en el  RD 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma.