Anunci licitació Renovació xarxes aigües pluvials

03-Març-2022

A continuació s'adjunta informació sobre l'Anunci de licitació de la nova xarxa y modificació de l'existent de la recollida d'aigües pluvials.

Trobareu tota la documentació a la Plataforma de Contractació de l'Estat i links en els documents adjunts.