Declaracions oficials

Aquí trobau les declaracions aprovades en sessió plenària en relació a les activitats del 2020.


Source URL: http://www.ajvilafrancadebonany.net/declaracions-oficials