SA RUETA de l'ESCOLETA MUNICIPAL CUCARELLS

20-Febrer-2020
16:30 h

Concentració de disfresses en el Parc Pere Fons.

ITINERARI: c/ Santa Bàrbara, C/ Sant Josep / c/ Reis de Mallorca, c/ Pare Jaume Rosselló, Plaça Tomeu Penya, c/ Fra Lluís, Plaça Major, c/ Església, c/ Sant Martí, c/ Marquès de Vivot, c/ Santa Bàrbara.