• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Tipus De Procediment >> Obert

Mensaje de error

  • Notice: Undefined variable: elements en saf_field_formatter_view() (línea 60 de /var/www/vilafranca.web/sites/all/modules/saf/saf.module).
  • Notice: Undefined variable: elements en saf_field_formatter_view() (línea 60 de /var/www/vilafranca.web/sites/all/modules/saf/saf.module).

Obert

Asfaltat de diversos vials i camins rurals del terme municipal de Vilafranca de Bonany

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cf9194d093683ba4de986fee0db87fc57dc156d4
Data de publicació: 01/Febrero/2019
Segell de verificació:

Adequació d'espai lliure per a plaça

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/604511/licitacio-contractaci...

*10/04/2018 Publicat: Anunci formalització del contracte d'obres "espai lliure per a plaça"

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2b1e28da78e8e999233e033c742246bb65963155
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cf2462b068996ce8344017c2234103d5192eb3b3
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 96fb2bfed18f6d01be6a456c1b6edb5927bf6524
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 10ede6e69e0c7f2daa38f884a3d6fb6ed8754780
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a5f208dd0a0b93412bfb80796a3c307480995f7a
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1f5c8b521d5685b38eb55f365df1bbb986604f3d
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 08fc67d770812c8f876d1355e56e16951e5b9e0e
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1d33acb1c9a101afe12df06e686c43b1a562ca62
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b574cc25176d0e4352adb431825406ff05154dfc
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3ed91388e598f466863eb97f9dfeb3635639ff24
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:

Páginas

Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”

A continuació trobareu tota la informació sobre l'anunci de licitació.

Termini: Vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Si el darrer dia és dissabte, el termini acabarà el primer dia hàbil següent. Termini de manteniment de les ofertes: tres mesos

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 4e9d6bdc58f5fca1b764486339d91c46c2165c4a
Data de publicació: 14/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 520cddf155111f9dfff601aef67bcdffa78072fe
Data de publicació: 14/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 06f72eec944f7ab6bb371f6fb2ce21a76125d6d3
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 12314968dbb541bbd649b692496b019e1ec42abd
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dba2436f5f5e419248fdc829831c19e485c72a01
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 53acff7fc7017a559a726e3a183d8416e5645933
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 26e8e89be65084af408c4fb217de7f5c2e1ee1dd
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c5757356a47c6a10b1a889f09d84c5b525015917
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c3c1e3b35a447370951f420ec506dbb7c6f17b3
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0943458be961f97065377880eab102f89a5b3000
Data de publicació: 06/Febrero/2017
Segell de verificació:

Páginas

Licitació per dur a terme l'escola d'estiu 2016

Licitació per dur a terme l'escola d'estiu de Vilafranca de Bonany durant els mesos de juliol i agost de 2016.

Empresa adjudicadora: Ajuntament de Vilafranca de Bonany

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES I ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANT PROCEDIMENT OBERT, DE L'ESCOLA D'ESTIU O ACITIVATS ESPORTIVES DE VILAFRANCA DE BONANY DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2016

CONTRACTE DE SERVEIS

Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Forma: Concurs

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 95a0558cce60699446a3519d27a3bbd0e30595e2
Data de publicació: 23/Mayo/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d77e038c6301f7a77f93412aed4dd20792be50a8
Data de publicació: 15/Marzo/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1d143f9f70e0bcf360a929edf521e95343110911
Data de publicació: 15/Marzo/2016
Segell de verificació:

Reforma i adequació de l'escoleta municipal infantil cucarells de primer cicle

Data límit de presentació: les proposicions se presentaran a les oficines municipals fins dia 12 de novembre de 2008, a les 14 hores.

Pressupost licitació: 496.714,83 (IVA exclòs) € - Plurianual -

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 8 d'agost de 2008

 

 

 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: f53a5b1c1ddd385eb8574ca7e0d2cce7677e2cc9
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3bfeade21da5397eeb3615e5f1d5530639563000
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c620c6ba7cf55d5df26cba8be887d1c7cfa1702
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c620c6ba7cf55d5df26cba8be887d1c7cfa1702
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:

Reforma del Col·legi públic "Es Cremat"

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 26 (VINT-I-SIS) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 23 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 2.416.282,16 (IVA exclòs)

Tramitació: ordinària

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 14 mesos

Aprovació expedient: 10 de març 2009

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ffb0cd9ff0763f354a41db8236ed89bf2cdb3417
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5ab740fdc4f0889d3a925f198f4a5e3403fccb2e
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c3ffdc51182c162fdd06b2283632ce3c849c3c4d
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43bc21413a24a192603ab1a936087379c08cc61b
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e66cdedb8ac85799fb55f9199cd99a290083a811
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 7160a2e7eb6faf34831c77134e5c6e4eee160a06
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9f5d16e7fa227a73c1486675111d7489cb2fec7d
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e11f695fed6958b6d4546a3ffc9ba324391b19b5
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:

Embelliment Plaça Tomeu Penya

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 60.469,59 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 5 mesos

Aprovació expedient: 10 de març de 2009

 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ae3e5afe9dbcf436f40d539ffea4c1cd0149b3a1
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c764ccd7279936479b210cef2f5871634ec9e1fa
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f7bb6154226bc16149a1b8a25a45fa8684670202
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9a8223ab320bd57f6775d284a354ce7dab9d2094
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 315fbd9638f02363a6ea8ba71d4eba86eddb877e
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8c151872510da62483165ffbe23d1edb18eb46de
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c65b000a7cac598d296bb8aa0e3c45ff2e674873
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e9874689a1d4668b942cdfa64321d90db9e69c40
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8733ff1dac8ab48f4c5272b03c7f1d4161da9832
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:

Tanatori municipal - Fons estatal d'inversió local

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 331.042,49 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 8 mesos

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a071fda83001a246d8a90dac76f6d3df0cef3731
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6651290c261c7072f8552c6119335b174322e397
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 21d25a93266ecc9f2258e2dd422ef10d974d464f
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d87d903efded4908b8c848e10b5e2fd3a37d5964
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2afcb0c2e2c554db1ce1b065b47b1d9d3b6a349b
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: db9a64adf82a8d4fdb72ebb1e8b19bee61f87ae8
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cc9f435978c78ba3b236d4918497811f8e3c5ffa
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 42389659a911936a5d1033fba79c7b7386b12a9b
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Suscribirse a RSS - Obert