• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Node >> Llicència d’activitats

Llicència d’activitats

Descripció

Llicència per a la realització d'activitats.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hagi d'obrir un local comercial.

Documentació necessària a aportar

S'ha de presentar una declaració responsable d'inici d'activitat per part de l'interessat. La podeu trobar al següent enllaç:

http://activitats.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M147&lang=CA&cont=84650

Temps de tramitació

Al mateix moment.

Preu

Gratuït.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines municipals.