• Sa Rectoria Vella
Inici >> Tipus De Procediment >> Negociat sense publicitat

Missatge d'error

Notice: Undefined variable: elements a saf_field_formatter_view() (línia 60 de /var/www/vilafranca.web/sites/all/modules/saf/saf.module).

Negociat sense publicitat

Reparació de la piscina municipal per subsanar pèrdues d'aigua

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “"REPARACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL PER SUBSANAR PÈRDUES D’AIGUA "
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 59abe36ace6057ab76fde994855fa1b98277f0e1
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2b58fd2cab9128f149d0f6461e547f34fded7758
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8ee758ff076297cb57a03107d02840bb62f65ca2
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a3f97cee4615b0122a7770fa2d8568ff20d6bac8
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ab82eca8e9e5f932bb08543b8d0e3ee0998480bd
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6c17da5289c29ea81bc78137b276d04bf923e4c3
Data de publicació: 03/març/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a88af779984dbc60d37f2fb7a6308f4d6ae858a7
Data de publicació: 30/maig/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 16f890104d2ac4ff1c24500ef3c55662c4288f28
Data de publicació: 30/maig/2017
Segell de verificació:

PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES “PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

Aprovat per resolució de Batlia de dia 14 d’octubre de 2015

CONTRACTE D’OBRES
Procediment d’adjudicació: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Tramitació: ORDINÀRIA
Mesa de Contractació: NO
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO  

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: afcedb1cff5201666f88f80d9efda31fe70b1211
Data de publicació: 16/octubre/2015
Segell de verificació:

Eliminació barreres arquitectòniques ajuntament

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 15 (quinze) dies naturals comptats a partir de dia 3 de desmbre de 2009.

Pressupost licitació: 75.151,16 euros (IVA inclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació d'expedient: 3 de desembre de 2009

Termini d'execució: 3 mesos

Preu licitació: 59.589,67 euros (IVA inclòs)

 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: abca1b4e17e8597d0ecca87b97d961a19db66f14
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a9f59c4bbf4c81f10b7a2b11cf7f4ff6bb99479b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:

Pla E/2010- Reforma i adequació Casal activitats per a joves

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, 15 DIES HÀBILS A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DE LA INVITACIÓ.

Pressupost licitació: 51.170,00 euros (IVA inclòs)

Preocediment: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de vilafranca

Data aprovació expedient: 3 de març de 2010

Termini d'execució: 3 mesos i 10 dies

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 73ae19b71a6cd1c95050170e412ce9874a7b3ea8
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 53e751067011c94def1cd68f92fe1d6354d348ac
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 54d8938bb8e2320f23f883bed3730d40001be581
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 835bb3143d293be8a446349bc224f550ca8ea8f5
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 73ae19b71a6cd1c95050170e412ce9874a7b3ea8
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 44654e184e4b511c8abfd17e0d11f78ec4724397
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9fd0373e1ecb9fec93f6c0867b92942939ab6d18
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:

Demolició d'edifici existent per obertura de carrer i dotació de serveis de la nova via pública

Obra subvencionada pel consell de Mallorca.

Pressupost: 78.150,82 euros

Tramitació: ordinària

Òrgan de contractació: batlia

Termini d'execució: 4 mesos

Import adjudicació: 64.168,34 euros

Contractista: Juan Mascaró Bauzá

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1:
Data de publicació:
Segell de verificació:
Subscriure a RSS - Negociat sense publicitat