• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Informació

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”

A continuació trobareu tota la informació sobre l'anunci de licitació.

Termini: Vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Si el darrer dia és dissabte, el termini acabarà el primer dia hàbil següent. Termini de manteniment de les ofertes: tres mesos

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dissabte, 14 gener, 2017 - 13:30
Data termini: 
dijous, 9 febrer, 2017 - 14:00
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 520cddf155111f9dfff601aef67bcdffa78072fe
Data de publicació: 14/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 30e4022cd66b081289a665babe1844b1e6e9ab8c
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 23f77b7a5f78edb703a112071542edc9be325a3d
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:

Pàgines