• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Adequació d'espai lliure per a plaça

Adequació d'espai lliure per a plaça

Informació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/604511/licitacio-contractaci...

*10/04/2018 Publicat: Anunci formalització del contracte d'obres "espai lliure per a plaça"

* 22/03/2018 Publicat: Acord d'adjudicació i classificació de licitadors (ho podeu consultar als arxius adjunts o fent clic aqui)

*24/04/2018 Publicació del contracte a la Plataforma de contractació general del sector públic https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Nota informativa: L'Ajuntament disposa d'un arxiu en format .BC3 a disposició de qui el necessiti. Per obtenir-lo podeu enviar un correu electrònic a secretaria@ajvilafrancadebonany.net i se vos farà arribar.

** 07/02/2018: S'ha modificat el document Plecs de clausules administratives particulars rectificant un error material del plec, en concret, l'apartat B.4 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte (b. Forma d'avaluar les proposicions, 4. Elements de retolació)

**21/02/2018: S'ha modificat el document Plecs de clausules administratives particulars rectificatn un error de transcripció en els Criteris d'adjudicació del contracte, el punt 3 "Preu de licitació més baix" aqui on posava "PM: puntuació màxima d'aquest barem: 50" ha de dir: "PM: puntuació màxima d'aquest barem: 10"

 

Número expedient: 
1/2018
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 30 gener, 2018 - 09:15
Data termini: 
dilluns, 26 febrer, 2018 - 15:00
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2b1e28da78e8e999233e033c742246bb65963155
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cf2462b068996ce8344017c2234103d5192eb3b3
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 96fb2bfed18f6d01be6a456c1b6edb5927bf6524
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 10ede6e69e0c7f2daa38f884a3d6fb6ed8754780
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a5f208dd0a0b93412bfb80796a3c307480995f7a
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1f5c8b521d5685b38eb55f365df1bbb986604f3d
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 08fc67d770812c8f876d1355e56e16951e5b9e0e
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1d33acb1c9a101afe12df06e686c43b1a562ca62
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b574cc25176d0e4352adb431825406ff05154dfc
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3ed91388e598f466863eb97f9dfeb3635639ff24
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:

Pàgines