Inici >> Ajuntament >> Òrgans col·legiats

Òrgans col·legiats

La Comissió Especial de Comptes està formada per 5 membres tè com a funció informar i examinar el Compte General de l’Entitat.
Membres representants del grup polític PxP: 3
                President, el batle: Montserrat Rosselló Nicolau
                Regidor: Gregorio Bauza Sastre
                Regidora: Francisca Bauza Gari

Membres representants del grup polític Més: 1
                Regidor: Jaume Català Sansó

Membres representants del grup polític IxVi-Esquera-AM: 1
                Regidora: Maria de Lluc Bauza Amengual

 

La comissió informativa permanet està integrada per cinc membres i tè com a funció estudiar els informes no vinculants damunt assumptes que s’hagin de tractar al Ple.

Membres representants del grup polític PxP: 3
                President, el batle: Montserrat Rosselló Nicolau
                Regidor: Gregorio Bauza Sastre
                Regidora: Francisca Bauza Gari

Membres representants del grup polític Més: 1
                Regidor: Jaume Català Sansó

Membres representants del grup polític IxVi-Esquera-AM: 1
                Regidora: Maria de Lluc Bauza Amengual

 


REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS

- Representants davant la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
Suplent: Gregorio Bauzà Sastre

- Representants davant la Mancomunitat des Pla de Mallorca:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Gregorio Bauzà Sastre

- Representants davant el Consorci d'Aigües:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Ramiro Amurrio Fernández

- Representants davant el Consorci d'Informàtica:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Francisca Bauzà Gari

- Representants davant el Consell Escolar del Col·legi Públic "Es Cremat":

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Jaime Català Rosselló

- Representants davant les entitas financeres:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Gregorio Bauzà Sastre

- Representants davant el Fons Mallorquí de Solidaritat:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Francisca Bauzà Gari

- Representants davant l'Assamblea de Batles:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Gregorio Bauzà Sastre

- Representants davant l'entitat "Leader+":

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Jaime Català Rosselló